QQ、QQ群网页推广代码

1.QQ在线客服,网页发起QQ会话

1>官方获取

获取地址: http://shang.qq.com/v3/widget.html


2>第三方获取

获取地址:http://www.54kefu.net/qq_daima.html

3>直接替换成自己的QQ

<a href="tencent://message/?uin=1070238&Site=联系我们&Menu=yes" target="_blank">联系我们</a>

2.QQ群一键加群代码

获取地址:http://qun.qq.com/join.html


本博客所有文章如无特别注明均为原创。作者:wiupan复制或转载请以超链接形式注明转自 张嘉瑞
原文地址《QQ、QQ群网页推广代码
分享到:更多

相关推荐

发表评论

路人甲 表情
看不清楚?点图切换 Ctrl+Enter快速提交

网友评论(5)

<a href="http://www.wikipedia.org/">http://www.wikipedia.org/</a>
ejisik 2周前 (2022-09-10) 回复
<a href="http://www.wikipedia.org/">http://www.wikipedia.org/</a>
oxamuni 3周前 (2022-09-07) 回复
愿它继续下去,优秀的作品! <a href="http://bigenlargement-top.cn/">http://bigenlargement-top.cn/</a> 陰莖 增 大
賓周 3周前 (2022-09-07) 回复
陰莖按摩 <a href="https://bigenlargement-top.cn/">jelq效果 http://bigenlargement-top.cn/</a> 阴茎 短小
ucygoropu 4个月前 (2022-05-20) 回复
懶教 <a href="https://bigenlargement-top.cn/">勃起長度 https://bigenlargement-top.cn/</a> 大 陰莖
otyhe 5个月前 (2022-05-14) 回复